Српски ћирилица Srpski latinica

 

ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).

Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености (објављена 17. децембра 2015. године) у предмету Микуловић Вујисић против Србије (представке 49318/07 и 58216/13).

Подносиоци представки притуживали су се према члану 7. Конвенције да су домаћи судови одредили строжу казну од оне прописане законом која је за њих била најповољнија.

Наиме, први подносилац је је 17. децембра 1992. године извршио кривично дело тешко убиство, а други подносилац представке је извршио кривично дело тешко убиство 5. октобра 2000. године. У време извршења ових кривичних дела запрећена је била казна затвора од најмање десет година или смртна казна, а осуђени су по Кривичном законику по коме је за наведена кривична дела предвиђена казна затвора од најмање 10 година или од 30 до 40 година.

Подносиоци  су тврдили да је у периоду почев од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Кривичног закона СРЈ (,,Сл. лист СРЈ“ бр. 61/2001, од 09.11.2001. године) па до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Кривичног закона РС (,,Сл. гласник РС“, бр. 10/2002, од 01.03.2002. године), за кривично дело тешко убиство из чл. 47. ст 2. Кривичног закона РС, као најтежа казна могла бити изречена само казна затвора у трајању од 15 година, односно евентуално у трајању од 20 година, с обзиром да по савезном закону  изрицање смртне казне више није било могуће, чак када је и била прописана законом Републике.

Међутим, Суд је у Одлуци прихватио аргументацију одбране да смртна казна прописана у Кривичном закону Србије није могла бити укинута само на основу измена  Савезног кривичног закона, већ је требало извршити и измене у Кривичном закону Србије.

Суд се сложио са оценама Врховног касационог суда и Уставног суда који су потврдили да је смртна казна остала у опсегу санкција у српском правном систему у периоду између измена Савезног кривичног закона и Кривичног закона Републике Србије и подсетио с тим у вези да је питање тумачења домаћег закона пре свега, ствар домаћих судова осим ако не постоји флагрантно непоштовање или произвољност у примени тог закона, што у конкретном случају није могао да утврди.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ