Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ одлуке АМИС ТЕЛЕКОМ ДОО против Србије (представка број 40234/16)

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. маја 2022. године донео, а 9. јуна 2022. објавио пресуду трочланог судијског одбора у предмету Амис Телеком ДОО... детаљније


Преузимање докумената:

Приказ одлуке Милинковић против Србије (представкa број 20854/15)

29.08.2022. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17.маја 2022. године донео, а 9. јуна 2022. објавио објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Милинковић...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Сабиха Жунић Лековић против Србије, број 43076/20

3.07.2022. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. маја 2022. године донео, а 9. јуна 2022. објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Сабиха Жунић...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Атила Хусар против Србије, број 60951/12

3.07.2022. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 26. априла 2022. године донео, а 19. маја 2022. објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Хусар против...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Поповић против Србије, број 38572/17

5.05.2022. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 17. марта 2022. године објавио одлуку трочланог судијског Одбора у предмету Поповић против Србије , број 38572/17....  детаљније

Приказ одлукa у предметима: Белић и 19 др. против Србије, број 26271/20; Цојић и 3 др. против Србије, број 30983/19; Цветковић и 14 др. против Србије, број 37615/19; Крстић и 11 др. против Србије, број 34170/19; Шаиновић и Богићевић против Србије, број 39

24.02.2022. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 9. децембра 2021. донео, а 13. јануара 2022. године објавио одлуке у предметима: Белић и 19 др. против Србије...  детаљније

Илић против Србије, број 33902/08

2.12.2021. Илић против Србије, број 33902/08   детаљније

Савковић против Србије, број 9864/15

2.12.2021. Савковић против Србије, број 9864/15   детаљније

Приказ одлуке у предмету Љубинка МИК и Светлана ЈОВАНОВИЋ против Србије, представке бр. 9291/14 и 63798/14

25.05.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. марта 2021. године донео, а 15. априла 2021. године објавио одлуку у предмету Љубинка МИК и Светлана ЈОВАНОВИЋ...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Милорад Улемек против Србије, број 41680/13

13.05.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 2. фебруара 2021. године донео, а 11. марта 2021. године објавио одлуку у предмету Милорад Улемек против Србије,...  детаљније

Приказ одлуке Стојанка Смиљковић против Србије, број представке 48176/18, од 18. фебруара 2021. године

13.05.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. фебруара 2021. године донео, а 11. марта 2021. године објавио, одлуку у предмету Стојанка Смиљковић против...  детаљније

Приказ одлуке Милица Николић и 8 других против Србије, број представке 48162/18, од 21. јануара 2021. године

6.04.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 11. фебруара 2021.  године објавио одлуку у предмету Милица Николић и 8 других против Србије, број...  детаљније

Приказ одлуке Владимир Стојановић и 7 других против Србије, број представке 37268/19

1.03.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 21. јануара 2021. године објавио одлуку у предмету Владимир Стојановић и 7 других против Србије, број...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Зоран Стојановић и други против Србије, представка број 19322/18

8.02.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 14. јануара 2021. године објавио одлуку у предмету Зоран Стојановић и други против Србије ,...  детаљније

Приказ одлукa у предметима С. Р. против Србије, представка број 8184/07 и М. Ј. против Србије, представка број 3567/09

8.02.2021. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 14. јануара 2021. године објавио две одлуке у предметима С. Р. против Србије, број представке 8184/07 и М....  детаљније

Приказ одлуке у предмету Александар Мастелица и други против Србије, представка број 14901/15

30.12.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 10. децембра 2020. године објавио Одлуку у предмету Мастелица и други против Србије, представка број...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Јанко Јаковљевић против Србије, представка број 5158/12

29.12.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 13. октобра 2020. године у седмочланом Већу једногласно донео, а 5. новембра 2020. године јавно објавио одлуку у...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Звонко Стаменковић против Србије, представка број 42827/17 и одлукe у предмету Милан Танасковић и 20 других представки против Србије, водећа представка број 19207/17

29.12.2020. Европски суд за људска права је 22. октобра 2020. године објавио одлуку у предмету Звонко Стаменковић против Србије, представка број 42827/17 и одлуку у предмету...  детаљније

Приказ одлуке Аксентијевић против Србије, представка број 57699/13

3.08.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 16. јула 2020. године објавио одлуку трочланог судијског одбора у предмету Аксентијевић против...  детаљније

Одлука у предмету Садики и Нура против Србије, бр. 24501/11 и 13797/13.

16.06.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 28. маја 2020. године објавио одлуку у предмету Садики и Нура против Србије , бр. 24501/11 и 13797/13....  детаљније

Приказ одлуке у предмету Небојша Обрадовић против Србије, представка број 26278/07

8.06.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. маја 2020. године објавио одлуку у предмету Обрадовић против Србије, представка број 26278/07....  детаљније

Приказ одлуке у предмету Васиљевић и Дробњаковић

26.02.2020. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 20. фебруара 2020. године објавио одлуку у предмету Васиљевић и Дробњаковић против Србије, бројеви представки...  детаљније

Одлука Злата Станковић против Србије, представка број 41285/19.

25.12.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. децембра 2019. године донео одлуку у предмету Злата Станковић против Србије , представка број...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Гопић и 3 других против Србије 32878/16

25.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) 3. октобра 2019. године објавио одлуку о недопуштености у предмету Гопић и 3 других против Србије 32878/16....  детаљније

Приказ одлуке у предмету Стојановић и Миленовић против Србије бр. 70716/16 и 4125/17

25.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) 3. октобра 2019. године објавио одлуку о недопуштености представки у предмету Стојановић и Миленовић против...  детаљније

Приказ одлуке у предмету Марковић против Србије бр. 53661/13

25.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) 10. октобра 2019. године објавио одлуку о недопуштености представке у предмету Марковић против Србије бр. 53661/13....  детаљније

Приказ одлуке у предмету Ивковић Пашћан против Србије бр. 8653/10

25.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) je 14. новембра 2019. године објавио одлуку о брисању представке Ивковић Пашћан против Србије бр. 8653/10 са...  детаљније

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. септембра 2019. године објавио једанаест одлука којима се представке изјављене против Републике Србије одбацују као неприхватљиве.

6.11.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 19. септембра 2019. године објавио једанаест одлука којима се представке изјављене против Републике Србије...  детаљније

Одлука у предмету Борис Владимиров против Србије

16.09.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 29. августа 2019. године објавио одлуку у предмету Борис Владимиров против Србије, представка број...  детаљније

Одлука у предмету Љубомир Бркић против Србије, објављена 11. јула 2019. године, представка број 30670/15

21.08.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 11. јула 2019. године објавио одлуку у предмету Љубомир Бркић против Србије, представка број 30670/15....  детаљније

Одлука у предмету Љиљана Пушкић против Србије, објављена 11. јула 2019. године, представка број 38133/16

14.08.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 11. јула 2019. године објавио одлуку у предмету Љиљана Пушкић против Србије, број представке 38133/16....  детаљније

Одлука у предмету ПТП СПИН КОМЕРЦ ДОО против Србије, објављена 21. марта 2019. године, представка број 51112/16

18.04.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 21. марта 2019. године. објавио одлуку у предмету ПТП СПИН КОМЕРЦ ДОО против Србије, представка број 51112/16....  детаљније

Одлука у предмету Живојиновић против Србије, објављена 21. марта 2019. године, представка број 78886/16

18.04.2019. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 21. марта 2019. године објавио одлуку у предмету Живојиновић против Србије, представка број 78886/16. Подносилац...  детаљније

Одлука у предмету Бихорац Хајдарагић против Србије, објављена 29. новембра 2018. године, представка број 34929/16

19.12.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 29. новембра 2018. године објавио одлуку у предмету Бихорац Хајдарагић против Србије, представка број 34929/16....  детаљније

Одлука у предмету JКП Водовод Краљево против Србије, објављена 15. новембра 2018. године, представке бр. 57691/09 и 19719/10

17.12.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 15. новембра 2018. године објавио одлуку у предмету JКП Водовод Краљево против Србије, представке бр. 57691/09 и...  детаљније

Одлука у предмету Богићевић-Ристић против Србије, објављена 25. октобра 2018. године, представка број 50586/07

14.11.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. октобра 2018. године објавио одлуку у предмету Богићевић-Ристић против Србије, представка број 50586/07....  детаљније

Одлука у предмету Mатовић против Србије, објављена 18. октобра 2018. године, представка број 33104/16

5.11.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. октобра 2018. године објавио одлуку у предмету Mатовић против Србије, представка број 33104/16. Подносилац...  детаљније

Одлука у предмету Нишевић Тадић против Србије, објављена 18. октобра 2018. године, представка број 64232/16

5.11.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. октобра 2018. године објавио одлуку у предмету Нишевић Тадић против Србије, представка број 64232/16....  детаљније

Oдлука у предмету Фејзић и други против Србије, донета 26. септембра 2017. године, представка број 4078/15

4.01.2018. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 26. септембра 2017. године донео одлуку у предмету Фејзић и други против Србије, представка број 4078/15....  детаљније

Одлука у предмету Дивна ТОРДАЈ против Србије од 09. септембра 2017. године, представка број 19728/08

20.11.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. септембра  2017. године донео одлуку у предмету Тордај против Србије, представка број 19728/08....  детаљније

ОДЛУКA У ПРЕДМЕТУ СКЕНДЕРИ И 4 ДРУГИХ ПРОТИВ СРБИЈЕ, ОД 27. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ

22.08.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) објавио је 27. јула 2017. године Одлуку у предмету Скендери и 4 других против Србије, којом је представке...  детаљније

Одлука у предмету Хрватска господарска комора против Србије од 25. априла 2017. године, представка број 819/08

20.07.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 25. априла 2017. године донео одлуку у предмету Хрватска господарска комора (даље: ХГК) против Србије,...  детаљније

Одлука у предмету Фахрудин Муратовић против Србије од 30. марта 2017. године, представка број 41698/06

11.04.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 30. марта 2017. године донео одлуку у предмету Фахрудин Муратовић против Србије, представка број 41698/06....  детаљније

Одлука о скидању представки са листе предмета од 9. фебруара 2017. године у предмету Mилица Ђорђевић и други против Србије

7.04.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 9. фебруара 2017. године донео одлуку у предмету Mилица Ђорђевић и други против Србије. Подносиоци...  детаљније

Одлука у предмету Ахмет Каменица и други против Србије, представка број 4159/15, донета 27. октобра 2016. године.

15.03.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 27. октобра 2016. године донео одлуку у предмету Ахмет Каменица и други против Србије. Подносиоци представке...  детаљније

Одлука у предмету Ибрахим Јахјага против Србије од 3. марта 2016. године, представка број 52210/09

10.03.2017. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. марта 2016. године донео одлуку у предмету Ибрахим Јахјага  против Србије, представка број 52210/09....  детаљније

Одлука о недопуштености у предмету Стојиљковић против Србије, представка број 32509/12, објављена 20. септембра 2016. године

30.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 20. септембра 2016. године објавио одлуку о недопуштености у предмету Стојиљковић против Србије....  детаљније

Одлука о недопуштености у предмету Тохољ против Србије, представка број 7584/13, објављена 20. новенбра 2016. године

30.12.2016. Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 22. новембра 2016. године објавио одлуку о недопуштености у предмету Тохољ против Србије. Подноситељка...  детаљније

ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).

31.12.2015. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености (објављена 17. децембра 2015. године) у предмету...  детаљније

Oдлука Европског суда за људска права Зарубица и др. против Републике Србије, бр. 35044/07

20.08.2015. Дана 18. јуна 2015. године Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) објавио је одлуку о недопуштености у предмету Зарубица и др. против Републике Србије, бр....  детаљније

Одлука Матић и Полониа ДOO против Србије (број 23001/08), од 23. јуна 2015. године, објављена 16. јула 2015. године

19.08.2015. У наведеном предмету Европски суд  за људска права (даље Суд) је први пут разматрао  у предметима против Републике Србије усклађеност са чланом 7....  детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ САША ПОПОВИЋ И 6 ПРОТИВ СРБИЈЕ (број представке 75915/12)

29.12.2014. Европски суд за људска права 23. септембра 2014. године донео одлуку у предмету Саша Поповић и други против Србије. Подносиоци представке жалили су се на повреду...  детаљније

Одлука Зечић против Србије бр. 5495/13 од 21. октобра 2014. године

29.12.2014. Европски суд за људска права у Стразбуру је дана 21.октобра 2014. године донео одлуку у корист подносиоца представке Хасана Зечића, још једном потврђујући своју...  детаљније

ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИЛЕТА ПЕТРОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 41672/07)

18.12.2014. Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 6. маја 2014. године једногласно донео Одлуку о недопуштености у предмету Милете Петровића против Србије (бр....  детаљније

Душанка Милошевић и 11 других подносилаца против Србије (бр. 8615/10), Весна Јовановић и 15 других подносилаца протива Србије (бр. 54121/10) и у предмету Драгољуб Маринковић против Србије (бр. 57771/10)

18.07.2014. Европски суд за људска права у Стразбуру је дана 10. јуна 2014. године донео три одлуке и то: Душанка Милошевић и 11 других подносилаца против Србије (бр. 8615/10 ), Весна...  детаљније

ОДЛУКА СОКОЛОВ И ШЕСТ ДРУГИХ ПОДНОСИЛАЦА ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 30859/10)

28.02.2014. - П ракса Суда у вези са поштовањем рока од 6 месеци приликом подношењ а представки з бог неизвршених пресуда донетих на основу...  детаљније

ОДЛУКА ВАСВИЈА ФЕРИЗОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ

14.02.2014. Европски суд за људска права је 26. новембра 2013. године донео Одлуку недопуштености у предмету Феризовић против Србије (бр. 65713/13). Ради се о једном из групе...  детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ ЖИВОТА МИЛОСАВЉЕВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 21603/07)

19.12.2013. Европски суд за људска права је 5. новембра 2013. године донео Одлуку у предмету Живота Милосављевић против Србије (бр. 21603/07) којом је представку одбацио с обзиром...  детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ АЗЕМИ ПРОТИВ СРБИЈЕ

16.12.2013. Европски суд за људска права је 5. новембра 2013. године донео Одлуку о недопуштености у предмету Аземи против Србије (бр. 11209/09). Чињенице предмета...  детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ КРСТИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ бр. 18428/10

6.11.2013. Европски суд за људска права је 17. септембра 2013. године донео Одлуку по представци  Јелене Крстић која је пресудом Општинског суда у Нишу оглашена кривом за...  детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ ГОЛУБОВИЋ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ

28.10.2013. Подносиоци представке, Славко Голубовић и други, обратили су се Европском суду за људска права представкама које су поднели у периоду од 20. децембра 2010. до 21....  детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ ШЕЈИЋ И ДВЕ ДРУГЕ ПРЕДСТАВКЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ (45599/08)

28.10.2013. Европски суд за људска права је 17. септембра 2013. године донео Одлуку о недопуштености rationae persnonae . Ова Одлука је значајна за поступање пуномоћника подносилаца...  детаљније

Одлука о недопуштености по представци бр. 36158/10 (Анђелка Величковић против Србије)

9.10.2013. Европски суд за људска права је 10. септембра 2013. године донео одлуку о представци под бројем 36158/10 коју је против Републике Србије поднела Анђелка Величковић...  детаљније

Одлука о недопуштености по представци бр. 38540/07 (Мирјана Бауцал-Ђорђевић и Петар Ђорђевић против Србије)

17.07.2013. Европски суд за људска права је 2. јула 2013. године донео одлуку по представци под бројем 38540/07 коју су против Републике Србије поднели Мирјана Бауцал Ђорђевић и...  детаљније

Одлука Европског суда за људска права – Радовановић (17079/07) и Петровић (32824/07) против Србије – представке проглашене недопуштеним

28.06.2013. Европски суд за људска права, већином гласова, донео је 4. јуна 2013. године одлуку да се две представке које се односе на различити положај лица која су била у...  детаљније

Одлука Европског суда за људска права по представци Застава ИТ турс против Србије (представка бр. 24922/12)

25.04.2013. Европски суд за људска права објавио је на свом сајту одлуку од 9. априла 2013. године о недопуштености представке коју је изјавило предузеће Застава ИТ турс...  детаљније

Одлука Европског суда за људска права по представци Јовичић (42716/11)

8.04.2013. Европски суд за људска права објавио је на свом сајту одлуку од 12. фебруара 2013. године о недопуштености представке коју је изјавила Драгана Јовичић из Горњег...  детаљније

Одлуке Европског суда за људска права по представкама Михаиловић (39275/12) и Стокић (54689/12)

18.03.2013. Европски суд за људска права објавио је на свом сајту две одлуке од 12. фебруара 2013. године о недопуштености представки које су изјавиле Андреа Михаиловић...  детаљније

Одлука Мијаиловић против Србије (представка број 14366/08)

26.02.2013. Европски суд за људска права је 5. фебруара 2013. године донео одлуку којом је представку подосиоца Владан Мијаиловић прогласио недопуштеном ratione materiae ....  детаљније

Одлука Кецман против Србије (представка бр. 10968/04)

25.02.2013. Одлуком Европског суда за људска права од 5. фебруара 2013. године, већином гласова чланова судског већа, представка заведена под бројем 10968/04, коју је Драгољуб...  детаљније

Одлука Коматиновић против Србије (представка бр. 75381/10)

20.02.2013. Европски суд за људска права je 29 јануара 2013. године, објавио одлуку о недопуштености представке број 75381/10, коју је против Србије Суду упутио Зоран Коматиновић...  детаљније

Одлука у случају Маринковић против Србије (бр. 5353/11)

4.02.2013. Европски суд за људска је 29. јануара 2013. године објавио одлуку о допуштености представке бр. 5353/11 коју је против Србије том суду упутио Радољуб Маринковић из...  детаљније

Случај Арни против Србије (представка бр. 32739/04) и Случај Сабо против Србије (представка бр. 44103/06)

25.01.2013. Европски суд за људска права донео две одлуке о брисању предмета са листе својих случајева Европски суд за људска права је 11. децембра 2012. године донео две...  детаљније

Суд донео одлуку о недопуштености представке број 15433/07 коју су против Републике Србије поднели Даринка Таталовић и Рајко Ђекић

2.07.2012. Европски суд за људска права је 29. маја 2012. године по представци Даринке Таталовић и Рајка Ђекића поднетој против Републике Србије донео одлуку о...  детаљније

Станковић против Србије - представка пред Европским судом за људска права број 14435/08 проглашена недопуштеном

21.05.2012. Европски суд за људска права у одлуци од 17. априла 2012. године представку троје подносилаца прогласио је недопуштеном. Наиме, подносиоци представке, Марина и...  детаљније

Љиљана ПРЕДИЋ-ЈОКСИЋ против Србије (п. бр. 19424/07)

5.04.2012. Европски суд за људска права (Суд) је 27. марта 2012. године објавио одлуку од 20. марта 2012. године о неприхватљивости представке коју је против Републике Србије због...  детаљније

Одлука Миљан Миљковић и 17 других подносилаца против Републике Србије (п. бр. 39992/08)

23.02.2012. Европски суд за људска права дана 31. јануара 2012. године донео је одлуку којом је 18 представки поднетих против Републике Србије прогласио недопуштеним због...  детаљније

Одлука Мила Петковић против Србије

6.12.2011. Преузми одлуку ( српски )   детаљније

Oдлука Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније

17.11.2011. Одлуком Европског суда за људска права од 17. октобра 2011. године, која је туженим државама учињена доступном 7. новембра 2011. године, Европски суд за људска права...  детаљније

Одлука Европског суда људска права Михаило Петровић и 10 других против Србије

20.10.2011. Европски суд за људска права (Суд) је дана 18.октобра 2011. године, донео Одлуку у предмету Михаило Петровић против Србије, којом приликом је, уз ову представку број...  детаљније

Милошевић против Србије (п. бр 20037/07)

5.07.2011. Овом одлуком од 5. јула 2011. године Суд је прихватио изнете аргументе Државе да је подносилац злоупотребио право на представку тиме што је пропустио да изнесе...  детаљније

Насковић (п. бр. 15914/11)

14.06.2011. Одлуком од 14. јуна 2011. године Европски суд за људска права представку бр. 15914/11 коју је против Републике Србије поднео Игор Насковић прогласио је недопуштеном....  детаљније

Видаковић против Србије (п. бр. 16231/07)

24.05.2011. Одлуком број 16231/07 од 24. маја 2011. године Европски суд за људска права прогласио је представку коју је поднео Ненад Видаковић против Србије очигледно неоснованом,...  детаљније

Милуновић и Чекрлић против Србије (п. бр. 3716/09 и 38051/09)

17.05.2011. Европски суд за људска права (даље: Суд) је 17. маја 2011. године донео Одлуку о допуштености представки Милуновић (бр.3716/09) и Чекрлић (бр.38051/09) против Србије. ...  детаљније

Никач против Србије (п. 17224/03)

17.05.2011. Овом одлуком од 17. маја 2011. године представка је проглашена недопуштеном ratione persoane. Суд се, у веома кратком образложењу ове одлуке, позвао на пресуду донету у...  детаљније

Рибић против Србије (п.бр. 16735/02)

2.02.2011. Рибић против Србије (п.бр. 16735/02)   детаљније

Симић, Малешевић и Малешевић против Србије (п. бр. 34479/06)

2.02.2011. Симић, Малешевић и Малешевић против Србије (п. бр. 34479/06)   детаљније

Донете две одлуке по четири представке поднете Европском суду за људска права против Републике Србије – све представке проглашене недопуштеним

12.01.2011. Одлука по представкама бр. 34479/06 (Жарко Симић), бр. 43036/06 (Вид Малешевић) и бр. 43040/06 (Смиљка Малешевић) Одлука по представци бр. 16735/02 (Ратко Рибић) У наведеним...  детаљније

Одлука Дачић против Србије (п. 45604/08)

12.01.2011. Одлука Дачић против Србије (п. 45604/08)   детаљније

Oдлука Даница Дачић против Србије (п. 45604/08)

10.01.2011. Oдлуком од 7. децембра 2010. године Европски суд за људска права ову представку прогласио je недопуштеном и скинуо је са листе својих предмета. Подноситељка...  детаљније

Суд донео одлуку о делимичној допуштености представка број 15433/07 коју су против Републике Србије поднели Даринка Таталовић и Рајко Ђекић

13.12.2010. Европски суд за људска права је 23. новембра 2010. године по представци Даринке Таталовић и Рајка Ђекића поднетој против Републике Србије исту прогласио делимично...  детаљније

Таталовић и Ђекић против Србије

13.12.2010. Таталовић и Ђекић против Србије   детаљније

Одлука Рајковић против Србије (48145/06)

21.10.2010. Одлука Рајковић против Србије (48145/06)   детаљније

Одлука Пузовић-Медаревић против Србије (2545/05)

21.10.2010. Одлука Пузовић-Медаревић против Србије (2545/05)   детаљније

Одлука Николић против Србије (10308/07)

21.10.2010. Одлука Николић против Србије (10308/07)   детаљније

Одлука Цакић - Ивковић против Србије (33623/07)

21.10.2010. Одлука Цакић - Ивковић против Србије (33623/07)   детаљније

Одлука Илић против Србије (п. 21811/09)

12.10.2010. Одлука Илић против Србије (п. 21811/09)   детаљније

Одлука Јовановић против Србије одлука (п. 9560/09)

12.10.2010. Одлука Јовановић против Србије одлука (п. 9560/09)   детаљније

ИЛИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ ПОВОДОМ ОРОЧЕНИХ ДЕВИЗНИХ ДЕПОЗИТА ГРАЂАНА ПОЛОЖЕНИХ КОД ДАФИМЕНТ БАНКЕ АД

6.10.2010. Дана 14. септембра 2010. године Европски суд за људска права (Суд)  донео је Одлуку у предмету Илић Милосав против Србије.  Наводи подносиоца представке ...  детаљније

Oдлука Живомир Јовановић против Србије (п. 9560/09)

6.10.2010. Oдлуком од 14. септембра 2010. године Европски суд за људска права ову представку прогласио je недопуштеном и скинуо је са листе својих предмета. Подносилац...  детаљније

Зеф Караћи против Србије (п. 47450/07)

22.06.2010. Jош једна представка достављена на одговор Републици Србији скинута са листе Одлуком од 25. маја 2010. године Суд је скинуо ову представку са листе својих...  детаљније

Две представке достављене на одговор РС Европски суд за људска права 29. априла 2010. године скинуо са листе својих предмета

20.05.2010. Катић против Србије (п. 13920/04) Одлуком од 29. априла 2010. године Суд је већином гласова одлучио да скине ову представку са листе својих предмета, због прихватања...  детаљније

Одлука Дебељевић против Србије (30903/04) на српском језику

10.05.2010. Одлука Дебељевић против Србије (30903/04) на српском језику   детаљније

Одлука Ћурчић против Србије (32823/07) на српском језику

10.05.2010. Одлука Ћурчић против Србије (32823/07) на српском језику   детаљније

Одлука Чешљар против Србије III (53738/07) на српском језику

10.05.2010. Одлука Чешљар против Србије III (53738/07) на српском језику   детаљније

Одлука Чешљар против Србије (35027/07) на српском језику

10.05.2010. Одлука Чешљар против Србије (35027/07) на српском језику   детаљније

Одлука Мирков против Србије (п. бр. 46809/06)

24.03.2010. Одлука Мирков против Србије (п. бр. 46809/06)   детаљније

Мирков против Србије (п. 46809/06) – Скинута представка са листе случајева

18.03.2010. Одлуком од 2. марта 2010. године Суд је одлучио да скине ову представку са листе својих предмета, јер је подносилац истакао да не жели да се пред Судом води поступак у...  детаљније

Одлука Бењоцки и други, Радин, Киш и Њергеш против Србије (5958/07, 6561/07, 8093/07 и 9162/07)

19.01.2010. Бењоцки и други против Србије (п. 5958/07) Радин против Србије (п. 6561/07) Киш против Србије (п. 8093/07) Њергеш против Србије (п. 9162/07)   детаљније

Одлука Шарчевић против Србије (47327/06)

3.12.2009. Одлука Шарчевић против Србије (47327/06)   детаљније

Одлука Univerturs-Lider-Logistics protiv Srbije (19735/05)

21.10.2009. Одлука Univerturs-Lider-Logistics protiv Srbije (19735/05)   детаљније

Одлука Ђурић против Србије (3558/08)

11.08.2009. Одлука Ђурић против Србије (3558/08)   детаљније

Одлука Лазаревић против Србије (13411/07)

25.06.2009. Одлука Лазаревић против Србије (13411/07)   детаљније

Одлука Српска православна црквена општина за рашку област (43494/07)

25.05.2009. Одлука Српска православна црквена општина за рашку област (43494/07)   детаљније

Bekker. Исаковић против Србије

24.05.2009. Одлуком од 14. априла 2009. године Суд је одлучио да скине ову представку са листе својих предмета, због прихватања једностране декларације, по основу које је...  детаљније

Одлука Игњатовић против Србије (38355/06) на српском језику

10.05.2009. Одлука Игњатовић против Србије (38355/06) на српском језику   детаљније

Одлука Митрев против Србије (13757/06) на српском језику

10.05.2009. Одлука Митрев против Србије (13757/06) на српском језику   детаљније

Одлука Кнежевић протв Србије (46616/07) на српском језику

10.05.2009. Одлука Кнежевић протв Србије (46616/07) на српском језику   детаљније

Одлука Абрахам против Србије (33430/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Абрахам против Србије (33430/05) на српском језику   детаљније

Одлука Брђанин против Србије (5699/08) на српском језику

30.04.2009. Одлука Брђанин против Србије (5699/08) на српском језику   детаљније

Одлука Дурлић против Србије (10843/04) на српском језику

30.04.2009. Одлука Дурлић против Србије (10843/04) на српском језику   детаљније

Одлука Француски против Србије (712/06) на српском језику

30.04.2009. Одлука Француски против Србије (712/06) на српском језику   детаљније

Одлука Живковић против Србије (17234/04) на српском језику

30.04.2009. Одлука Живковић против Србије (17234/04) на српском језику   детаљније

Одлука Илеш против Србије (3625/08) на српском језику

30.04.2009. Одлука Илеш против Србије (3625/08) на српском језику   детаљније

Одлука Стојановић против Србије (9071/06) на српском језику

30.04.2009. Одлука Стојановић против Србије (9071/06) на српском језику   детаљније

Одлука Скочајић против Србије (9460/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Скочајић против Србије (9460/05) на српском језику   детаљније

Одлука Јоцић против Србије (45555/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Јоцић против Србије (45555/05) на српском језику   детаљније

Одлука Шекеровић против Србије (32472/03) на српском језику

30.04.2009. Одлука Шекеровић против Србије (32472/03) на српском језику   детаљније

Одлука Поповић против Србије (42569/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Поповић против Србије (42569/05) на српском језику   детаљније

Одлука Јосиповић против Србије (18369/07) на српском језику

30.04.2009. Одлука Јосиповић против Србије (18369/07) на српском језику   детаљније

Одлука Петковић против Србије (18392/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Петковић против Србије (18392/05) на српском језику   детаљније

Одлука Катић против Србије (13920/04) на српском језику

30.04.2009. Одлука Катић против Србије (13920/04) на српском језику   детаљније

Одлука Пердув против Србије (35979/04) на српском језику

30.04.2009. Одлука Пердув против Србије (35979/04) на српском језику   детаљније

Одлука Којовић против Србије (32496/03) на српском језику

30.04.2009. Одлука Којовић против Србије (32496/03) на српском језику   детаљније

Одлука Марковић против Србије (27919/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Марковић против Србије (27919/05) на српском језику   детаљније

Одлука Лазаревић против Србије (23978/07) на српском језику

30.04.2009. Одлука Лазаревић против Србије (23978/07) на српском језику   детаљније

Одлука Марисављевић против Србије (10113/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Марисављевић против Србије (10113/05) на српском језику   детаљније

Одлука Максимовић против Србије (3103/05) на српском језику

30.04.2009. Одлука Максимовић против Србије (3103/05) на српском језику   детаљније

Предмети скинути са листе Суда

24.03.2009. Предмети скинути са листе, због склапања поравнања пред Судом: Одлука Митрев против Србије (13757/06) на српском језику Одлука Ћурчић против Србије (32823/07) на...  детаљније

Брђанин против Србије (п. 5699/07)

14.01.2009. Овом одлуком констатовано је да је склопљено поравнање међу странкама, па је Суд на својој седници одржаној 16. децембра 2008. године одлучио да овај предмет обрише...  детаљније

Петковић против Србије (п.бр. 18392/05)

11.12.2008. Европски суд за људска права дана 25. новембра 2008. године објавио одлуку у односу на Републику Србију, а поводом представке господина Милета Петковића. Наведеном...  детаљније

Живковић против Србије (п. бр. 17234/04)

19.11.2008. Обрисана са листе случајева пред Судом. Основ за скидање ове представке са листе случајева пред Судом је једнострана декларација коју је заступник, након...  детаљније

Којовић против Србије (п. бр. 32496/03)

11.11.2008. Преузми одлуку ( српски ) или ( english ) . Више о одлуци   детаљније

Поповић против Србије (п. бр. 42569/05)

10.11.2008. Преузми одлуку ( српски ) или ( english ) . Више о одлуци .   детаљније

Лазаревић против Србије (п. бр. 23978/07)

4.11.2008. Преузми одлуку ( српски ) или ( english ) . Више о одлуци .   детаљније

Илеш против Србије (п. бр. 3625/08)

3.11.2008. Преузми одлуку ( српски ) или ( english ). Више о одлуци .   детаљније

Марковић против Србије (п. бр. 27919/05)

26.06.2008. Скинут са листе Основ за скидање предмета Марковић са листе случајева пред Судом је једнострана декларација коју је заступник, након добијања сагласности од...  детаљније

Стојановић и други против Републике Србије (п. бр. 9071/06)

9.05.2008. Обрисан са листе случајева пред ECHR Основ за скидање предмета Стојановић и други са листе случајева пред Судом је једнострана декларација коју је заступник,...  детаљније

Абрахам против Србије (п. бр. 33430/05)

6.04.2008. Преузми одлуку (српски) или (english) , Коментар на одлуку.   детаљније

Ђорић Француски против Србије (п. бр. 712/06)

6.04.2008. Преузми одлуку (српски) или (english) , Коментар на одлуку.   детаљније

Јосиповић против Србије (п. бр. 18369/07)

6.04.2008. Преузми одлуку (српски) или (english) , Коментар на одлуку.   детаљније

Марисављевић против Србије (п. бр. 10113/05)

6.04.2008. Преузми одлуку (српски) или (english) , Коментар на одлуку.   детаљније

Јоцић против Србије (п. бр. 45555/05)

6.04.2008. Преузми одлуку (српски) или (english) , Коментар на одлуку.   детаљније

Катић против Србије (п. бр. 13920/04)

6.04.2008. Преузми одлуку (српски) или (english) , Коментар на одлуку.   детаљније

Максимовић против Србије (п. бр. 3103/05)

1.11.2007. Очигледно неоснована     Дана 9. октобра 2007. године Европски суд за људска права у Стразбуру је донео одлуку којом је наведену представку прогласио...  детаљније

Скочајић против Србије, одлука (п. бр. 9460/05)

9.10.2007. Очигледно неоснована Подносиоци представке г. А. Скочајић и гђа Т. Бјелић држављани Републике Србије су поднели представку 2. марта 2005 године жалећи се на...  детаљније

Гајић против Немачке

8.10.2007. Проглашена неприхватљивом Славиша Гајић је интерно расељено лице са Косова и Метохије, држављанин Републике Србије рођен 1969 године. Подносилац...  детаљније

Варга против Србије (бр. 11681/05)

24.07.2007. Обрисан са листе предмета Према чињеницама које је Суд доставио подноситељка представке је током 2001. године пред Општинским судом у Кули покренула...  детаљније

Пердув против Србије, одлука, (П. бр. 35979/04)

18.04.2007. Тело Court (Second Section) Тип документа Decision Језик ENGLISH Наслов...  детаљније

Шекеровић против Србије, Одлука, (П. бр. 32472/03)

18.04.2007. Тело Court (Second Section) Тип документа Decision Језик ENGLISH Наслов...  детаљније

Стојановић против Србије, одлука (П. бр. 34425/04)

18.04.2007. Тело Court (Second Section) Тип документа Decision (Partial) Језик ENGLISH...  детаљније

Дурлић против СЦГ, одлука, (П. бр. 10843/04)

13.04.2007. Наслов DURLIC v. SERBIA AND MONTENEGRO Број представке 10843/04 Ниво важности 3...  детаљније

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ