Српски ћирилица Srpski latinica

 

Актуелности

Пресудe Ракић и Сарван (бр. 47939/11 и 56192/11), Миленковић и Вељковић (бр. 7786/13 и 47972/13), Драги Петровић (бр. 80152/12), Шерифовић и други (бр. 5928/13 и др.)

 детаљније

Пресуда Европског суда за људска права у предмету Грујовић против Србије, бр. 25381/12, објављена 21. јула 2015. године

Пресуда Европског суда за људска права у предмету Грујовић против Србије, бр. 25381/12, објављена 21. јула 2015. године  детаљније

Одлука Матић и Полониа ДOO против Србије (број 23001/08), од 23. јуна 2015. године, објављена 16. јула 2015. године

 детаљније

Пресуда Рагуж против Србије (бр. 8182/07)

Пресуда Рагуж против Србије (бр. 8182/07)  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Нуховић и Куртановић против Србије (бр. 57252/13)

 детаљније

Одлука Зечић против Србије бр. 5495/13 од 21. октобра 2014. године

Одлука Зечић против Србије бр. 5495/13 од 21. октобра 2014. године  детаљније

ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИЛЕТА ПЕТРОВИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (бр. 41672/07)

 детаљније

Oдлука Европског суда за људска права Зарубица и др. против Републике Србије, бр. 35044/07

 детаљније

Пресудa Европског суда за људска права од 16. јуна 2015. године, у предмету Рафаиловић и Стевановић против Србије – поводом две представке (бројеви 38629/07 и 23718/08)

 детаљније

Пресуда ЕВТ против Србије, (13. јануар 2015.), пресуде Лучић, Гавовић, Томовић и други против Србије (24. фебруар 2015.), пресуда Ракић против Србије (28. април 2015.)

Пресуда ЕВТ против Србије, (13. јануар 2015.), пресуде Лучић, Гавовић, Томовић и други против Србије (24. фебруар 2015.), пресуда Ракић против Србије (28. април 2015.)  детаљније

Пресуда Јовичић и други против Србије (представке број 37270/11, 37278/11, 47705/11, 47712/11, 47725/11, 56203/11, 56238/11 и 75689/11)

 детаљније

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ САША ПОПОВИЋ И 6 ПРОТИВ СРБИЈЕ (број представке 75915/12)

ОДЛУКА О НЕДОПУШТЕНОСТИ У ПРЕДМЕТУ САША ПОПОВИЋ И 6 ПРОТИВ СРБИЈЕ (број представке 75915/12)  детаљније
САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
  • ПРЕСУДА ВЕЛИКОГ ВЕЋА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ ВУЧКОВИЋ И 29 ДРУГИХ ПРОТИВ СРБИЈЕ детаљније
  • Строжији услови за подношење представке Европском суду за људска права су на снази детаљније
  • Пресуде и одлуке Европског суда за људска права у односу на Републику Србију у периоду март 2012. – март 2013. године детаљније
  • Одржана усмена расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету „Алишић и други“ детаљније
НАЈАВЕ