Српски ћирилица Srpski latinica

 

Актуелности

Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године

Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године  детаљније

Нове измене Правила 47 Пословника Европског суда за људска права које се примењују од 1. јануара 2016. године

Нове измене Правила 47 Пословника Европског суда за људска права које се примењују од 1. јануара 2016. године - строги услови за подношење представке.

 детаљније

Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08

 детаљније

Пресуда Европског суда за људска права у предмету Грујовић против Србије, бр. 25381/12, објављена 21. јула 2015. године

Пресуда Европског суда за људска права у предмету Грујовић против Србије, бр. 25381/12, објављена 21. јула 2015. године  детаљније

Одлука Матић и Полониа ДOO против Србије (број 23001/08), од 23. јуна 2015. године, објављена 16. јула 2015. године

 детаљније

Пресуда Рагуж против Србије (бр. 8182/07)

Пресуда Рагуж против Србије (бр. 8182/07)  детаљније

Пресуда Европског суда за људска права Нуховић и Куртановић против Србије (бр. 57252/13)

 детаљније

У децембру 2015. године донете две одлуке у корист Републике Србије.

У децембру 2015. године донете две одлуке у корист Републике Србије. Детаљније видети Одлуку Микуловић и Вујисић и пресуду Станковић и Трајковић против Србије.

 детаљније

Пресудe Ракић и Сарван (бр. 47939/11 и 56192/11), Миленковић и Вељковић (бр. 7786/13 и 47972/13), Драги Петровић (бр. 80152/12), Шерифовић и други (бр. 5928/13 и др.)

 детаљније

Oдлука Европског суда за људска права Зарубица и др. против Републике Србије, бр. 35044/07

 детаљније

Пресудa Европског суда за људска права од 16. јуна 2015. године, у предмету Рафаиловић и Стевановић против Србије – поводом две представке (бројеви 38629/07 и 23718/08)

 детаљније

Пресуда ЕВТ против Србије, (13. јануар 2015.), пресуде Лучић, Гавовић, Томовић и други против Србије (24. фебруар 2015.), пресуда Ракић против Србије (28. април 2015.)

Пресуда ЕВТ против Србије, (13. јануар 2015.), пресуде Лучић, Гавовић, Томовић и други против Србије (24. фебруар 2015.), пресуда Ракић против Србије (28. април 2015.)  детаљније
САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
  • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
    Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
  • ПРЕСУДА ВЕЛИКОГ ВЕЋА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ ВУЧКОВИЋ И 29 ДРУГИХ ПРОТИВ СРБИЈЕ детаљније
  • Строжији услови за подношење представке Европском суду за људска права су на снази детаљније
  • Пресуде и одлуке Европског суда за људска права у односу на Републику Србију у периоду март 2012. – март 2013. године детаљније
  • Одржана усмена расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету „Алишић и други“ детаљније
  • НАЈАВЕ