Српски ћирилица Srpski latinica

 

Актуелности

Пресуда Пендић против Србије - број 37131/19

 детаљније

Приказ одлуке у предмету Поповић против Србије, број 38572/17

 детаљније

Зејнеловић против Србије, број 26277/20

 детаљније

Приказ пресудa у предмету Ковач против Србије, број 6673/12 и Новаковић против Србије, број 6682/12

 детаљније

Илић против Србије, број 33902/08

 детаљније

Пресуда Милосављевић против Србије, број 47274/19

 детаљније

Стеван Петровић против Србије, представкe бр. 6097/16 и 28999/19 од 20. јула 2021. године

 детаљније

Милосављевић против Србије, представка број 57574/14 од 25. маја 2021. године

 детаљније

Бајкић и Живковић против Србије, Представке бр. 30141/19 и 4419/20

 детаљније

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 31.01.2022.

 детаљније

Приказ одлукa у предметима: Белић и 19 др. против Србије, број 26271/20; Цојић и 3 др. против Србије, број 30983/19; Цветковић и 14 др. против Србије, број 37615/19; Крстић и 11 др. против Србије, број 34170/19; Шаиновић и Богићевић против Србије, број 39

 детаљније

Савковић против Србије, број 9864/15

 детаљније

Пресуда Николић против Србије, број 15352/11

 детаљније

Младеновић и Ђокић против Србије, представке бр. 44719/18 и 44998/18 од 29. априла 2021. године

 детаљније
САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ